Lensky chẳng viết thơ ca ngợi
Vào album của Ônga trẻ tuổi;
Ngòi bút chàng đầy hơi thở tình yêu,
Đang nhiệt tình khoe sắc sảo làm sao;
Về mọi thứ chàng nghe và nhìn thấy
Về Ônga, nên chàng viết như vậy:
Thơ tràn đầy một sự thật sục sôi
Đầy ắp mùi bi ca như sông nước chảy xuôi.
Như thi sỹ Yadưkốp đang say hứng khởi,
Trong cơn xúc động con tim mình sôi nổi,
Bạn ngợi ca, có Trời hiểu, về ai nào
Và cả chùm thơ bi thương quý biết bao
Sẽ thể hiện rõ ràng cho bạn thấy
Cả câu chuyện phận đời của bạn đấy.