Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Tung Cuong vào 03/05/2022 07:19

XXX

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла;
Но в старину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.
В то время был еще жених
Ее супруг, но по неволе;
Она вздыхала по другом,
Который сердцем и умом
Ей нравился гораздо боле:
Сей Грандисон был славный франт,
Игрок и гвардии сержант.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Bà mê Ritrardson sao mà khổ sở
Không phải bởi bà từng đọc hết cả,
Không phải vì bà đem Lôvlas ra so kè rồi
Trong lòng bà, Gradison được thích hơn thôi
Nhưng trời hỡi, Alina là tên bà bá tước
Người chị họ độc thân ở Matxcơva từ trước
Kể cho bà nghe suốt các nhân vật này.
Lúc ấy, ông hỏi bà mới được vài ngày
Là chồng bà sau này, nhưng do nhà gả ép;
Vì dạo ấy, bà nặng lòng với người khác,
Người mà cả lý trí lẫn con tim
Bà tỏ ra đều thích vì hợp ý nhiều hơn:
Ông Grandison ấy luôn bảnh bao tuyệt thế,
Ăn chơi có số, một sỹ quan cận vệ nhé.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chú thích

Кузина - chị họ, (từ cổ)
Княжна - nữ bá tước,(dùng với nữ bá tước độc thân, không chồng,); con gái chưa chồng có bố là bá tước.
Княгиня - nữ bá tước.(vợ của bá tước)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời