Nhưng thưa các bạn, những sách in rời rạc
Từ các loại thư viện ma quỷ khác,
Là những trang album quá tuyệt vời,
Tác giả hành mình bằng những vần khác người
Các album được trang điểm đầy khéo léo
Nhờ cây bút vẽ của Tôlxtôi kỳ diệu
Hay dưới ngòi bút của Baratưnsky
Hãy để trời nổi sấm thiêu đốt bạn đi!
Khi có quý cô người trông lộng lẫy
Đưa tôi một bản in-quarto nào đấy,
Tôi bực mình, người thấy run lên,
Và bài thơ trào phúng lay động sâu hơn
Trong sâu thẳm hồn tôi nơi tận đáy,
Bạn hãy viết tụng ca cho các thi phẩm ấy!