Ơi thi sỹ của Tiệc tùng, nỗi buồn bải hoải,
Giá có bạn ở đây để tôi nhờ lại
Có yêu cầu với bạn, không nhỏ, ấy là
Có thể làm bạn sợ, bạn thân của tôi à:
Hãy chuyển thể thành nhạc, thơ sao càng độc đáo
Nỗi lòng kể trong thư của cô gái
Nàng đang yêu nồng cháy viết bằng chữ nước ngoài.
Bạn ở đâu, xin hãy đến đây nào,
Chào bạn, tôi trao vào tay bạn nguyên quyền hạn…
Nhưng quanh bạn toàn đá nhìn phát chán,
Trái tim không quen nghe tiếng ngợi ca,
Bạn một mình, dưới bầu trời Phần Lan bao la,
Đang đi dạo không sao mà hiểu nổi,
Không thấu hiểu nỗi lòng tôi đang đau khổ.