Điều chắc chắn, quý vị nhiều lần thấy nhỉ
Cuốn album của một quý cô tỉnh lẻ,
Mà cô nàng bạn gái viết, vẽ lăng nhăng
Từ trang đầu tới trang cuối album.
Chép cho đủ, dù tùm lum lỗi sai chính tả
Truyện thì kể, thơ không vần, toàn linh tinh cả
Đều ghi vào như dấu hiệu tình bạn thuỷ chung
Bài ngắn hơn, bài kéo dài lung tung.
Ngay trang nhất, ta càng hay gặp thấy
Bạn sẽ viết gì kín các trang giấy;
Rồi ký thêm: Annheta của bạn biết mấy thân thương
Tờ cuối cùng ta lại đọc ra thêm:
“Nếu ai đó yêu thương bạn nhiều hơn hết
Để người ấy viết dài hơn tôi đã viết”.