Cầu Trời nếu tôi có đi vũ hội
Hay trước lúc chia tay, phải ngồi tĩnh tại,
Cũng không gần sinh viên chủng viện đội khăn vàng
Không phải chào viện sỹ đội mũ che tóc bồng!
Tôi không thích thứ tiếng Nga hoàn toàn hoàn mỹ,
Nói trơn tuột, không sai ngữ pháp dù một tí
Như đôi môi hồng thiếu vắng nụ cười.
Có thể là, không may lắm cho tôi
Rồi có lúc, xuất hiện bóng hổng đời mới,
Họ thấu hiểu lời van nài của tạp chí,
Bắt ta nghiền ngữ pháp rõ là nhiều,
Cứ mở mồm, phải nói thành thơ đủ điều;
Nhưng tôi thấy…có gì liên quan tới tôi đấy?
Tôi vẫn sẽ trung thành với thời xưa vậy.