“Người làm chứng của tôi ư? - Evghênhi nói -,
Ông ta đấy, thưa ông, là me xừ Guillôt
Tôi nghĩ rằng mình không bị phản đối khi
Còn đang lo giới thiệu người làm chứng phía tôi:
Dù người bình thường thôi, không có tiếng
Nhưng chắc hẳn, nhỏ thôi mà đáng kính”.
Daretski nhè nhẹ cắn nhay môi.
Ônhêghin lên tiếng hỏi Lenski:
“Thế nào nhỉ? Bắt đầu chưa?” - Ta làm nhé,
Vladimir nói. Và họ đi về phía
Khoảng đất bằng sau cối xay gió ở xa.
Daretski và người nhỏ bé đáng kính kia
Đã cất tiếng bàn dăm ba điều quan trọng,
Hai địch thủ đứng im, mắt nhìn xuống.