Tôi biết: có yêu cầu các quý cô trước hết
Phải biết đọc tiếng Nga. Đúng là, run phát khiếp!
Tôi xin hình dung hết họ như thế này
Với những tờ “Thiện ý” có trong tay!
Tôi trông cậy các vị, các nhà thơ của tôi hỡi;
Liệu có đúng? Người đẹp đáng yêu ta theo đuổi
Mà đúng ra do lỗi của chính ta,
Các vị âm thầm viết tặng họ thơ ca,
Rồi dâng hiến trái tim cho người đẹp,
Chẳng phải mọi người đều học tiếng Nga ì ạch
Vừa biết tồi, vừa chật vật, khó khăn sao
Làm tiếng Nga méo mó theo cách đáng yêu,
Chính tiếng nước ngoài họ dùng nghe xa lạ
Liệu đã biến thành tiếng Nga của ta tệ hại?