Nhưng hồi nhỏ, Tachiana chưa hề bế
Búp bê lên tay để chơi trò em bé;
Nàng chưa hề góp chuyện về tin mới trong thành
Hay chuyện thời trang mốt đang hiện hành.
Nàng xa lạ trò nghịch linh tinh từ con nít:
Nàng chỉ thích những chuyện gì khủng khiếp
Kể vào đêm đông trời tối mịt mùng
Nàng nghe xong nhớ nhất, dù hãi hùng.
Còn theo đúng lời mà Ônga đòi hỏi,
U già rủ trẻ nhỏ ra ngoài đồng rộng rãi
Những bé gái cùng đồng lứa đồng trang,
Nàng cũng không chơi trò đuổi bắt nhau,
Nàng thấy chán tiếng cười nghe sang sảng
Những trò giải trí đều vô nghĩa cả.