Dù đang bận đi đâu và ở nhà chăng nữa,
Trong đầu óc chàng chỉ có Ônga trong tâm tưởng
Những trang rời nằm trong cuốn album
Chàng ra tay trang trí hộ nàng thêm
Lúc vẽ cảnh đồng quê cho rực rỡ
Nào những điện thờ Kiprida, nào bia mộ,
Hay có khi vẽ chim câu đậu trên đàn thơ
Bằng bút trơn, chỉ phơn phớt màu tô;
Lúc có trang ghi ra toàn hồi ức
Ngay phía dưới là chữ ký người khác,
Chàng chép vài vần thơ khá dễ nghe,
Kỷ niệm không lời về bao ước mơ xưa,
Những dấu vết lâu dài của nghĩ suy thi thoảng
Vẫn nguyên vẹn trải qua nhiều năm tháng.