Ở đây gặp người nổi danh Prôlasôp
Có tâm hồn đê hèn và nhớp nháp,
In dấu tay trong mọi cuốn album
Là St. -Priest đã vẽ mòn bao bút chì của bạn luôn;
Hành lang giữa có diễn viên balê bạo chúa
Thường hay có tranh khắc trên tạp chí mốt nữa,
Da hổng hào, hệt thiên thần sáp bữa chợ phiên,
Dễ bị lôi kéo, ít nói, thích ngồi yên,
Một ông thích đi đó đây theo cơ hội,
Một chàng trắng trợn, cổ cồn trắng nổi trội,
Biết cách khêu nụ cười trong quan khách ở thăm
Bằng dáng người của mình tỏ thiện chí quan tâm,
Có ánh mắt kiểu đổi trao thẩm lặng
Về ông ấy, ý kiến chung đều nói thẳng.