Cánh tay dựa vào đập, Lenski lo lắng
Đang sốt ruột đợi chờ từ lâu lắm;
Giữa lúc này, ông thợ cơ khí ở quê đây
Là Daretski chửi đổng cối xay gió, thớt đá quay,
Ônhêghin tiến lại, nói đôi câu xin lỗi.
“Thế ông ấy đâu? - Tiếng Daretski ngạc nhiên hỏi, -
Vậy người làm chứng của anh đâu?”
Ông là người kiểu xưa, kỹ tính, trong đấu súng nhau,
Thích cung cách làm việc theo tình cảm
Và muốn khiến người ta thêm căng thẳng
Ông cho rằng- không đại khái, qua loa,
Nhưng phải theo nguyên tắc cứng rắn của ông cha,
Thực hiện mọi yêu cầu từ xưa để lại
(Về việc ấy, ta cần khen ông mới phải).