Chàng đọc truyện cho Ônga nghe đôi lúc
Cuốn tiểu thuyết giao giảng về đạo đức,
Qua truyện này, tác giả chứng tỏ rằng
Ông hiểu sâu bản chất người và vật hơn Satôbrian,
Ngay trong truyện có hai ba trang chàng chú ý
(In toàn truyện hoang đường và nhảm nhí
Là thứ không nên đọc cho các nàng)
Chàng bỏ qua vì thấy mình mặt đỏ khác thường.
Có những lúc, chỉ còn đôi trai gái
Hai bạn trẻ chơi cờ vua vài ván
Tay chống bàn, thấy cũng nhiều khi
Ngồi mà đầu óc trầm mặc, nghĩ suy,
Chàng đi tốt bắt quân ta là tượng
Chơi không tập trung, ý nghĩ đang bay lượn.