Chàng đọc truyện cho Ônga nghe đôi lúc
Cuốn tiểu thuyết giao giảng về đạo đức,
Qua truyện này, tác giả chứng tỏ rằng
Ông hiểu bản chất người và vật sâu hơn Satôbrian,
Ngay trong truyện có hai ba trang chàng chú ý
(In toàn truyện hoang đường và nhảm nhí
Là thứ không nên đọc cho các nàng)
Chàng bỏ qua vì thấy mình mặt đỏ khác thường.
Còn những lúc đã ở xa người khác,
Hai bạn trẻ cùng chơi cờ vua tiếp,
Ngồi dựa tay vào bàn, cũng lắm khi
Ngồi mà đầu óc trầm tư, nghĩ suy,
Chàng đi tốt bắt quân ta là tượng
Không tập trung chơi, ý nghĩ đang bay lượn.