Người giả bộ tỏ ra máu lạnh quá
Chứ Tachiana đã yêu là hết lòng hết dạ
Và tất nhiên nàng dồn cả con tim
Cho tình yêu như đứa trẻ chỉ biết tin
Nàng không nói: cứ thư thư, xem sao đã -
Vì làm thế ta đẩy tình yêu càng cao giá
Nói đúng ra, đưa bạn tình vào lưới đã giăng;
Trước hết ta kích vào thói háo danh,
Lúc hy vọng, phân vân, nghe nghóng đã
Ta đầy đoạ con tim, rồi sau đó
Cho bạn tình sống lại bằng lửa cháy ghen tuông
Không họ buồn khi được hưởng sướng vui luôn
Tù nhân láu cá trong nhà lao đặc biệt
Luôn tư thế đêm ngày vượt ngục ngay gặp dịp.