Chàng lắc lắc chuông. Thấy người vội chạy
Vào phòng là gia nhân Guillôt, người Pháp đấy,
Gia nhân đem áo khoác với giầy đi,
Đưa cả đồ rửa mặt cho Evghênhi.
Chàng vội vã khoác lên người quần áo,
Bắt gia nhân phải chuẩn bị như đã bảo
Tất mọi điều rồi nhanh chóng theo chàng,
Đặc biệt là hộp vũ khí phải mang,
Xe trượt tuyết phải sẵn sàng để chạy.
Lên xe ngựa, phóng nhanh ra cối xay gió đấy.
Xe tới nơi, chàng sai khiến gia nhân
Ôm hộp súng mác Lepagiơ định mệnh luôn
Bám từng bước sau chàng, còn hai con ngựa
Cho buộc đợi bên hai cây sồi nọ.