XXIX

Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.
О вы, почтенные супруги!
Вам предложу свои услуги;
Прошу мою заметить речь:
Я вас хочу предостеречь.
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то… не то избави, Боже!
Я это потому пишу,
Что уж давно я не грешу.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Những ngày hội thật vui, đầy ước muốn
Tôi mê vũ hội đến nỗi đầu mụ mẫm:
Không nơi nào tốt hơn để ngỏ lời yêu,
Để gái trai trao thư hẹn cho nhau
Các ông chồng kính yêu, thưa các vị!
Một vài hỗ trợ - tôi xin đề nghị;
Vậy mọi người hãy ghi nhận lời tôi:
Tôi có lời cảnh báo trước mọi người.
Còn các mẹ, hãy cẩn trọng nhiều hơn thế
Hãy theo sát con gái mình thường xuyên nhé:
Ống nhòm luôn phải gắn với mắt mình!
Không thì…không thì cầu trời giúp cho nhanh!
Vậy kế tiếp, tôi viết luôn việc đó,
Vì lâu lắm, phạm lỗi lầm -tôi đâu dám có.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tôi thời trẻ đầy ước mơ, thú thật,
Yêu phát điên những đêm hội thế này.
Đây là nơi ta tỏ tình tiện nhất,
Chuyển thư từ tiện nhất cũng là đây.
Nhưng nhân thể, các ông chồng đứng đắn,
Tôi xin nhắc là hãy nên cẩn thận!
Tôi thành tâm mong giúp đỡ các ngài,
Nên điều này xin chớ bỏ ngoài tai.
Các bà mẹ, tôi cũng khuyên để mắt
Các cô con, chớ buông lỏng phút nào.
Ống nhòm đấy, xin cứ cầm thật chặt,
Không, không thì… rồi sẽ biết ra sao.
Những điều trên tôi dám khuyên, xin nói,
Vì từ lâu tôi đã không phạm tội.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời