Mở album chắc rằng bạn luôn nhìn thấy
Hình hai trái tim, bông hoa và đuốc cháy;
Và có khi bạn đọc đúng lời thề
Thề yêu nhau đến tận lúc xuống mồ;
Một thi sĩ quân nhân từng có viết
Đã chèn xỏ bài thơ ác ý nhất
Loại album này, xin thưa tất bạn bè,
Thú thật rằng, cho viết, tôi chẳng dám chê
Tôi tin chắc: tấm lòng tôi chân thật
Chuyện lặt vặt tôi kể đều ghi từ gan ruột
Đáng được nhìn nhận thiện chí hơn,
Và mai sau, chủ có cười dữ chăng
Sẽ không vểnh mặt vênh vênh phán xét,
Tôi đã kể lăng nhăng hay sâu sắc.