XXIV

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые,
И щетки тридцати родов —
И для ногтей, и для зубов.
Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел чистить ногти перед ним,
Красноречивым сумасбродом:
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем неправ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của [Nguyễn Tùng Cương

Đồ từ Tsaregrad chạm hổ phách là tẩu thuốc lá
Bàn bầy kín đồ đồng cùng sành sứ,
Man mác niềm vui gây cảm xúc trong ta
Thấy lọ pha lê mài cạnh đựng nước hoa;
Lược, giũa móng tay làm ra từ thép mạ sáng
Đã có kéo cong, lại còn kéo thẳng,
Bàn chải thì có tới ba chục loại riêng -
Nào dùng cho móng tay, nào để đánh răng.
Ngay Rútsô (chỉ nhắc qua qua thôi nhé)
Cũng không hiểu, bằng cách nào Grim nổi tiếng thế
Lại cho làm sạch móng trước mặt ông, nên
Như một người gàn dở thật hiển nhiên:
Người bảo vệ tự do và công bằng xã hội
Trong trường hợp này hoàn toàn sai, rõ tội.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Những chiếc tẩu khảm xà cừ óng ánh,
Tượng đồng đen, chiếc lọ sứ mĩ miều,
Lọ nước hoa bằng pha-lê sắc cạnh
(Cái rất cần cho cảm xúc tình yêu).
Thêm vào đó là lược, gương, pinxet,
Kéo đủ loại, thẳng cong đều có hết,
Bàn chải lông – ba mươi kiểu nếu cần,
Cho áo quần, cho răng tóc, móng chân.
Cả Ruxô (nhân đây tôi xin kể)
Không hiểu Grim sao có thể dám ngồi
Tô móng chân trước mặt ông như thế,
Ông, một nhà đại hùng biện, than ôi.
Trong trường hợp của chúng ta, trái lại,
Ông đã sai, dù rất yêu lẽ phải.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời