Vậy có trách Tachiana lỗi gì hơn cả?
Có phải tại nàng hồn nhiên dễ tin quá
Chưa một lần nếm cảnh bị lừa rồi
Và luôn tin vào mơ ước nàng chọn thôi?
Có đáng trách vì yêu, không chơi đóng kịch,
Chỉ biết phục tùng con tim ra lệnh thật
Vì trước sau nàng giữ một niềm tin,
Nàng được ban tặng từ Trời cao nên
Thật nhanh nhạy tuyệt vời thiên tài tưởng tượng,
Cả đầu óc và ý trí luôn sống động,
Và cái đầu biết suy nghĩ đúng cách riêng
Còn trái tim vừa bốc lửa vừa dịu dàng hơn?
Lẽ nào các vị không tha cho nàng tất cả
Vì cái lỗi mê say thành nhẹ dạ?