Ông chồng đến. Làm dở dang câu chuyện,
Chẳng thú vị gì cuộc đổi trao trực diện;
Ông cùng Ônhêghin ngồi nhớ lại chuyện xưa
Những trò tinh nghịch, lời đùa cợt vu vơ,
Cùng cười cả. Rồi có thêm khách mới.
Nhờ tin nóng bỏng giới thượng lưu quan tâm tới

Chuyện diễn ra mỗi lúc mỗi sôi nổi hơn;
Trước chủ nhà, kể chuyện bông lơn
Chỉ loáng thoáng không tỏ ra làm điệu,
Khi cần thiết, biết kịp thời dừng chuyện,
Khéo chuyển đề tài, không chuyển vị nhạt phèo,
Không nêu chân lý vĩnh cửu, không cố chấp nhiều,
Không động chạm, chẳng làm người nghịch nhĩ
Bằng sự sống động tự nhiên như vốn dĩ.