Yêu ai nhỉ? Biết tin ai cho chắc?
Ai duy nhất trong đời ta không phản trắc?
Ai đong đo mọi lời nói, việc làm
Nhất nhất đều theo thước đo chuẩn của chàng?
Với ta đó, ai không màng đặt điều vô lối
Ai chăm sóc, vỗ về ta sớm tối?
Thấy lỗi lầm của ta mà vẫn bỏ qua?
Ai không làm ta lâm tâm trạng buồn lo?
Kẻ phí sức đi truy tìm ảo ảnh,
Bao công sức chẳng đang tay loại bỏ thẳng
Bạn hãy yêu bản thân mình đã, hãy nghe tôi
Ơi bạn yêu đáng kính của tôi ơi!
Ta là đối tượng được yêu xứng đáng quá,
Đúng là bản thân ta luôn quý giá.