Yêu ai nhỉ? Biết cậy ai tin tưởng?
Ai duy nhất trong đời ta không bội phản?
Ai đong đo mọi lời nói, việc làm
Cúc cung một lòng theo thước đo của chồng?
Với chính ta, ai không màng gieo tin xấu?
Ai vỗ về, chăm sóc ta sớm tối?
Ai thấy lỗi của ta mà vẫn bỏ qua?
Ai không làm ta lâm tâm trạng buồn lo?
Kẻ phí sức đi truy tìm ảo ảnh,
Bao công sức chẳng đang tay loại bỏ,
Bạn hãy yêu bản thân mình đã, nghe chưa
Ơi bạn đọc đáng kính của tôi ơi!
Ta là đối tượng được yêu xứng đáng:
Đúng bản thân ta là thứ quý giá.