Hừm! Thưa với bạn đọc đầy cao thượng,
Người thân, họ hàng của bạn đều khoẻ mạnh?
Cho phép tôi chỉ là tiện lời thôi,
Ngay bây giờ bạn muốn biết ý kiến tôi,
Người ruột thịt có nghĩa gì trên đời này nhỉ.
Họ hàng ruột thịt đó chính là người để:
Ta phải lo vỗ về, thăm đúng lễ họ rồi
Phải yêu thương, kính trọng phần hồn tuyệt vời
Cứ theo phong tục trong dân gian thường hay nói,
Cứ lễ Phục sinh ta phải đi thăm hỏi,
Hay gửi nhanh thiếp mừng theo bưu điện tới ngay,
Để thời gian còn lại trong năm nay
Người ruột thịt không bận tâm nghĩ tới…
Vậy Trời hãy cho họ sống lâu muôn tuổi!