XVIII

Волшебный край! Там в стары годы,
Сатиры смелой властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С младой Семеновой делил;
Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавой;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой;
Там и Дидло венчался славой:
Там, там, под сению кулис,
Младые дни мои неслись.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ơi sứ xở thần tiên! Năm xưa nhà hát,
Đại diện dũng cảm dòng châm biếm là cây bút
Từng vang danh Phônvidin, người bạn của tự do,
Và Knhiagnhin có tiếng thông minh, giỏi nhìn xa;
Trên sân khấu thường có thêm Ôderôv
Chia phần thưởng lệ rơi, tiếng vỗ tay như sấm
Với cô nàng Xemiônôva diễn cùng ông;
Là nơi Katenhin của ta giúp hồi sinh
Trên sân khấu thiên tài Coocnây vĩ đại;
Cũng ở đấy, Shakhổpskôi luôn chọc châm đã tạo
Chấn động - ong vỡ tổ nhờ hài kịch của mình;
Cũng ở đây, Đidlô từng gặt hái quang vinh:

Cũng ở đấy, dưới bóng hậu trường nhà hát,
Ngày tháng tuổi trẻ của tôi trôi vun vút.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Ôi thế giới diệu kỳ xưa, ở đấy
Fônvizin dũng cảm nhạo chê đời,
Và đấu tranh vì tự do, cũng vậy,
Kniaznhin từng nổi tiếng một vài nơi.
Cũng ở đấy nước mắt buồn nô lệ
Và những tràng vỗ tay to mạnh mẽ
Ôzerôp chia cùng Xêmiônôva.
Cũng ở đấy, Catêrin của ta
Làm sống lại ngài Coócnây cổ điển;
Cả Đidlô, biên đạo múa không tồi,
Cả Sakhôpxcôi luôn sắc bén
Cũng dựng nhiều hài kịch tốt. Còn tôi
Trong bóng mát của hậu trường, cũng vậy,
Tuổi xuân tôi để trôi qua ở đấy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời