XV

Бывало, он еще в постеле:
К нему записочки несут.
Что? Приглашенья? В самом деле,
Три дома на вечер зовут:
Там будет бал, там детский праздник.
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Всё равно:
Везде поспеть немудрено.
Покамест в утреннем уборе,
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhiều khi vẫn trên giường, chưa bước xuống:
Người làm đã mang thư nguyên cả đống.
Cái gì đây? Thiếp mời hả? Thực ra,
Mời chàng đi dự hội có ba nhà:
Một nhà có vũ hội, một nhà - tiệc con trẻ,
Chàng chảnh choẹ của tôi sẽ đi đâu nhỉ?
Đến nhà ai? Sau hay trước thì cũng như nhau:
Đâu cũng đòi đến kịp nào có gì hay,
Giờ chàng bận trong phòng thay quần áo,
Đội xong mũ Bôliva, loại mũ phớt cao chóp,
Chàng lên xe ra phố dải đất giữa trồng cây (Bulvar)
Tiện dạo chơi ngoài trời - hãy đến chỗ này,
Cho đến lúc đồng hồ reo chuông bỏ túi
Báo chàng biết về đúng giờ ăn tối.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Không ít khi còn trên giường chưa dậy
Chàng được trao một tập thiếp rất dày.
Chuyện gì thế? Đi đâu chăng? Quả vậy,
Ba nhà mời dự lễ tối hôm nay.
Nơi dạ hội, nơi cô nhà sinh nhật.
Nơi nào đi, nơi nào không? Khó thật.
Ừ thì đi, không quan trọng nhà nào.
Suy cho cùng, chẳng thế cả hay sao?
Rồi rất lâu Ônhêgin sau đó
Lo điểm trang, đội chiếc mũ to vành,
Rồi thong thả cho xe vòng theo phố,
Rồi một mình đi dạo giữa đồng xanh
Cho đến khi chiếc đồng hồ réo gọi
Nhắc đã muộn, phải về nhà ăn tối.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời