Ai sống biết nghĩ suy đều không thể
Tận đáy lòng, không khinh thường nhân thế;
Ai thông minh dễ thấy lo một điều
Bóng ma ngày tháng đã qua đều không về;
Đều không thấy còn say mê thêm hẳn
Với các hồi tưởng ẩn hiện như loài rắn
Đều bị ăn năn, hối hận cấu cào.
Tất thứ này đều đem lại rất nhiều
Điều hấp dẫn tuyệt vời cho bao trao đổi.
Lúc bắt đầu, ngôn ngữ mà Evghênhi hay nói
Có làm tôi bối rối; nhưng quen ngay
Với luận tranh hay dùng lời lẽ chua cay,
Với cách giễu, pha một nửa đầy bức bối,
Thơ châm biếm hằn học càng đen tối.