Ônhêghin thật hoá thành Trild Garald
Chìm đắm mãi vào trầm tư lười nhác:
Ngủ dậy xong, vào bồn tắm nước pha lạnh rồi
Và tiếp sau, ở nhà trọn một ngày trời
Ngồi một chỗ, vùi đầu kiểm tra phần thu nhập,
Tay cầm gậy bi-a đầu đã tù thật
Chơi bi-a loại cùng hai bóng ngay
Mới sớm ra, chàng đã chơi bi-a.
Chiều làng quê chuyển dần sang tối hẳn:
Bỏ bi-a, cũng quên luôn gậy bi-a đầu phẳng,
Ngay trước lò, người nhà dọn sẵn bàn ăn,
Evghênhi đang chờ: Lensky sẽ ghé thăm
Xe tam mã đóng ngựa lông tro xám;
Thôi mời cả nhà vào ăn cho sớm!