Trời đông lạnh mạnh dần, ngày một rét,
Ánh bạc phủ cánh đồng nhìn trắng toát…
(Chắc bạn chờ từ có vần ét lâu rồi;
Nào bạn ra nhận vần đó ngay thôi!)
Trông sạch sẽ hơn sàn gỗ mốt nhất
Là mặt nước sông long lanh băng phủ hết.
Đám trẻ con mới vui sướng hân hoan
Giày trượt băng cắt trên băng nghe âm vang;
Chú ngỗng lặc lè trên đôi chân đỏ chót,
Chú cứ nghĩ được bơi giữa dòng nước mát,
Thận trọng chân bước xuống mặt băng,
Trơn trượt chân, ngã lăn; chở tin vui luôn
Tuyết đầu mùa quay tròn, bông tuyết bay thấp thoáng,
Như sao rụng, chọn hai bờ rơi xuống.