Rồi u được đưa đến ngôi nhà lạ…
Thôi con ạ, khỏi nghe u kể lại…-
“U ơi u, con buồn tái, buồn tê,
Con muốn nôn, nào hỡi u thân yêu:
Con muốn khóc, muốn gào to hết cỡ!..”
-Ơi con gái bé xinh, chắc con đang khó ở;
Xin Chúa ban lòng thương và giúp đỡ con tôi!
Vậy muốn gì, con hãy xin đi thôi…
Để u vẩy nước thánh cho con vậy,
Người con nóng như than… - “Con đâu ốm đấy
U… có hay, con đã yêu rồi đây”
-Con gái ơi, xin Chúa ở cạnh con ngay!-
Và u nguyện cầu cho cô gái,
Bàn tay già nua đưa lên làm dấu thánh mãi.