Thưa bạn của tôi, vậy là có tốt?
Cũng có thể, là do ý thượng đế nốt
Một mai tôi không thể làm nhà thơ rồi
Đám quỷ ma mới sẽ nhập vào hồn tôi,
Và lời doạ của Pheb mà tôi xem nhẹ,
Tôi hạ cố viết văn xuôi ngoan đạo nhé
Tiểu thuyết quay về cách làm cũ và bây giờ
Tôi bước vào hoàng hôn vui vẻ cuộc đời.
Tôi không chọn tội ác là điều cần mô tả,
Dù nó tạo khổ đau giấu trong lòng cả,
Nhưng giản đơn tôi kể nốt anh nghe
Những chuyện dài của một gia đình Nga,
Những mơ mộng của tình yêu bao hấp dẫn
Và tính cách của nước ta thời xưa cổ hẳn.