Bụng đã định tỏ ra căm người phản bội,
Lensky sục sôi không muốn vội
Gặp Ônga ngay trước cơ hội đấu súng làm gì,
Chàng ngước nhìn mặt trời, ngó đồng hồ hoài,
Rồi tay phẩy, ra ý không cần nghĩ lại -
Chàng có mặt ngay trước nhà bạn gái.
Chàng định qua làm nàng phải ngỡ ngàng
Bằng việc chàng tới thăm lại nhà nàng;
Nhưng khá lạ: cứ như thường, mọi bận,
Bước ra đón chàng nhà thơ bất hạnh
Là Ônga từ bậc tam cấp nhảy lao ra,
Hệt như niềm hy vọng phấp phới bay xa,
Trông tỉnh táo, vô lo, mặt hoa hớn hở,
Hệt vẻ mặt của nàng đêm trước đó.