Giá gói gọn đời tôi trong gia đình nhỏ,
Tôi yên phận sống thuận hoà chồng vợ;
Giá vận may sắp đặt cho tôi ngay,
Nhận làm chồng, làm bố cho tròn vai;
Giá cảnh sống gia đình làm tôi mê thích
Khiến tôi chấp nhận dù thoáng giây duy nhất,-
Thì chắc rằng cô có một mà thôi,
Không còn ai, hợp hơn cô, làm vợ tôi
Tôi xin nói, không tụng ca cố ý:
Giá tìm thấy ý trung nhân của tôi ngày trước,
Thì chắc tôi đã chọn được mình cô
Làm bạn đời tháng năm dài âm u,
Tôi đặt cược niềm tin những gì đẹp nhất,
Thì hạnh phúc cho tôi là hết mức!