Như ly biệt, gặp chuyện đời ngang trái,
Tachiana than vãn khi nhìn ra dòng suối;
Không thấy ai từ phía bờ bên kia
Có thể giơ tay đón đỡ nàng qua;
Nhưng bất chợt, đống tuyết to xê dịch,
Con gì đó dưới ụ tuyết kia xuất hiện?
Một con gấu khổng lồ, xù lông hết cả lên,
Tachiana gào to! còn gấu rú to hơn,
Nó đưa tới bàn chân đầy móng sắc,
Nàng bám lấy, đành níu chặt vào gấu
Bằng bàn tay run rẩy, cố bấu vào,
Chân chạy nhanh, bụng hãi hùng làm sao
Nàng đã vượt được qua dòng suối;
Chân vừa bước - thấy gì? Gấu theo sát gót đuổi!