Nơi heo hút, chỉ mình Evghênhi có thể
Đánh giá hết tài năng người bạn trẻ,
Không thích thăm địa chủ khác trong vùng,
Chàng không mê những đám tiệc tưng bừng;
Chàng trốn chạy các tiệc mừng ngậu ngã.
Những buổi chuyện trò thông minh, kín kẽ
Nào chuyện thu hoạch cỏ, nào vị rượu vang,
Hết chuyện nuôi chó săn, sang chuyện họ hàng,
Tất nhiên chẳng có gì khác thường về tình cảm,
Không có ngọn lửa thi ca cháy bỏng,
Không thấy gì sắc sảo, chẳng có thông minh,
Không tỏ ra nghệ thuật sống chung;
Nhưng câu chuyện các bà vợ yêu của họ
Còn để lộ kém thông minh đáng sợ.