Nàng tưởng tượng mình là nhân vật nữ?
Dưới ngòi bút nàng mê, hoá thân trong con chữ,
Thành những Klaxira, Yulia, Đelfina,
Tachiana đi giữa tĩnh lặng rừng xanh,
Một mình vẩn vơ, trong tay - sách nguy hiểm,
Vừa xem truyện, vừa qua mình, nàng tìm kiếm
Cơn cuồng nhiệt và mơ mộng ẩn trong nàng,
Thành người đa đoan, càng trải rộng lòng
Thở dài thẫn thờ, vận vào người nhiều cảm giác,
Mua niềm vui của người, vay nỗi buồn người khác,
Đầu mơ màng, nàng nhắc đến thuộc lòng
Thư nàng dành cho người trong mộng trẻ trung…
Nhưng nhân vật của ta, có là ai, thưa bạn,
Cũng không phải Gradison là chắc chắn.