Tachiana mắt tò mò nhìn mãi
Thấy mảnh sáp nến còn nóng chảy:
Nước lạnh làm nến co lại thành bức vẽ diệu kỳ
Cho ta hay huyền diệu một điều gì;
Từ đáy bát còn đang đầy những nước
Hiện ra đám nhẫn nối đuôi nhau từng chiếc;
Nhẫn của nàng lập tức được vớt lên
Trong tiếng ca nhiều bài từ xưa tai nghe quen:
“Sẽ lấy được chồng giàu sang, quý phái
Lắm vàng, bạc phải dùng xẻng xúc mãi;
Ta hát về ai, người ấy lại được phần may
Vinh hiển thay!” Nhưng điệp khúc đáng thương này
Đã báo trước luôn phần mất mát;
Các cô gái thích nghe bài có chú mèo nhất.