Ai chẳng ngán phải trong vai giả mãi,
Bằng nhiều cách, có một điều luôn nhắc lại,
Cố nói cho ai cũng tin mãi một chiều,
Mọi người cùng biết và tin về tình yêu
Nhưng trong bụng đều muốn nghe phản đối nữa
Phải xoá hết biết bao thiên kiến cũ,
Là những điều làm gì có từ xưa
Ở một cô gái mới tuổi mười ba!
Ai chả mệt nghe bài ca đe doạ
Nào thề thốt, cầu xin, tự nghĩ ra nỗi sợ,
Cả một danh sách dài kéo được sáu trang,
Nào dối lừa, thêu dệt, tặng nhẫn, lệ tràn,
Cả mẹ lẫn cô phải gần con mà theo dõi,
Các ông bố phải giữ tình cha con gần gũi!