Giữa lúc đó, việc Ônhêghin tìm đến
Thăm nhà bác Larina gây ấn tượng lớn
Khiến mọi người càng bàn tán rất nhiều
Và mua vui cho hàng xóm láng giềng.
Ai cũng trổ tài đoán dài đoán ngắn.
Ai cũng nhỏ to đưa ra phán đoán,
Nào đùa vui, nào phán xét không phải không sai,
Người đưa tin khách là chú rể của Tachiana,
Lại có kẻ khăng khăng như đinh đóng cột,
Chuyện lễ cưới đã bàn xong tuốt tuột,
Nhưng tạm dừng vì một lý do là
Đang đi tìm nhẫn cưới mốt mãi chưa ra.
Việc Lensky sắp cưới đúng ra là chuyện
Từ lâu lắm cả hai bên cùng đã duyệt.