Ông nhiều lúc, giễu đùa trêu ai trước,
Ông thừa sức giễu cười bao anh ngốc
Nhưng lỡm người khôn sa bẫy mới tuyệt vời,
Lúc công khai, khi kín đáo kiểu chơi chơi,
Dù có lúc đôi trò đùa tai ác khác
Mà không phải không đem về quả chát
Và gậy ông lại đập lưng ông
Ông thành trò cười, tìm chỗ trốn không xong.
Ông rất giỏi tếu vui khi tranh cãi,
Biết đối đáp ngu ngơ và thâm sâu phát hãi,
Lại nhiều khi, theo tính toán mải lặng im,
Nhiều lúc dùng đến cả võ huyên thuyên,
Khích đám trẻ tranh cãi nhau quên giới hạn
Và đẩy họ thách đấu nhau bằng súng đạn.