Mặt tái xám, toàn thân đang run rẩy,
Vừa rụng xuống một ngôi sao - nàng thấy
Bay trên bầu trời đang tối như bưng,
Rồi vỡ tan thành nhiều mảnh, - lúc này đây,
Đang bối rối, Tachiana đâm hấp tấp,
Ngay giữa lúc ngôi sao trên đường rơi tiếp,
Trái tim nàng muốn nói hết với nàng, thì
Hoặc nhiều khi đến một nơi bất kỳ,
Nàng gặp phải thày tu mặc đen sì ở đó,
Hay chú thỏ chạy nhanh trên đồng lúa,
Chợt lao qua vụt cắt trước mặt nàng,
Nàng còn chưa biết làm gì khi đang hãi hùng,
Trong suy nghĩ mang linh cảm đầy đau đớn,
Nàng thấp thỏm chờ điều không may tới sớm.