Cùng dạo đó, có người về quê cũ
Là trai trẻ mới, xuất thân địa chủ,
Bên láng giềng nay có đủ lí do,
Để tham gia bình phẩm quá khắt khe:
Vlađimir Lenski là họ tên chàng địa chủ
Mang bản sắc vùng Ghettinghen đầy đủ
Rõ đẹp trai, đang độ tuổi tuyệt vời,
Hâm mộ Kant và đã là thi sỹ rồi.
Chàng trai đến từ nước Đức mờ sương khói,
Đem theo đủ cả hành trang học vấn giỏi
Những ước mơ luôn vươn tới tự do,
Rất nhiệt tình, và tính cách hơi lạ thôi,
Luôn sử dụng ngôn từ nghe bốc lửa,
Tóc quăn búp màu đen trùm vai cho thả.