Tachiana rất tin lời sấm truyền lại
Từ quá khứ xa xưa trong dân gian còn mãi,
Tin giấc mơ, những việc đoán bài Tây,
Tin những điềm báo trước qua mặt trăng.
Riêng điềm báo, nàng để tâm chú ý
Sao nàng thấy huyền bí những gì chứng kiến
Đều nhắc ta trước sẽ có biến cố gì,
Nhiều lần linh cảm khiến nàng lặng người đi.
Mèo õng ẹo khi đang ngồi trên bếp,
Miệng gừ gừ, chân đưa lên lau mép:
Thì rõ ràng là điềm báo trước với nàng
Khách tới nhà là chắc.Đang yên bỗng thấy rằng
Treo lơ lửng trăng non lưỡi liềm sáng
Nếu xuất hiện trên bầu trời từ phía trái,