Một ngọn nến thắp trong nhà mờ tối,
Thắp thêm ngọn thứ hai, căn nhà sẽ sáng hơn
Đúng như lời người xưa đã nói:
Một trí khôn thì tốt, nhưng hai sẽ tốt hơn.