Эпитафия младенцу

В сиянье, в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.


1828

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Trong hào quang cõi cực lạc hiền hòa
Bé chầu trực dưới chân ngai Thượng Đế
Miệng ngậm cười nhìn ngục tù trần thế
Chúc phúc mẹ và nguyện cầu cho cha

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Trong ánh sáng, trong niềm vui tĩnh lặng,
Ở bên ngai của Đấng Tạo hoá sáng loà
Bé nở một nụ cười, nhìn đoạ đày nơi trần thế,
Chúc mẹ phước lành và cầu nguyện cho cha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời