LVI

Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! я предан вам душой.
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ơi hoa lá, tình yêu, thôn quê, sự dỗi dãi!
Lòng tôi sắt son, thuỷ chung cùng bạn mãi.
Tôi luôn vui khi nhận ra nét khác nhau
Giữa Evghênhi và bản thân tôi là ở đâu,
Để bạn đọc quen thói mau giễu cợt
Hay ai đó chuyên đưa tin thất thiệt,
Mưu mô gieo tin vu khống, bôi nhọ lôi thôi,
Hay so đo những tính cách của tôi,
Rồi sau đó không nhắc hoải vô liêm sỉ,
Rằng tôi vẽ bẩn hình ảnh tôi đang giữ
Như Bairơn, nhà thơ kiêu hãnh hơn người,
Dường như ta chỉ có một cách trên đời
Hễ cứ viết thơ ca về người nào khác,
Đều lấy mẫu là mình ra khai thác.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tôi thích hoa, thích tình yêu, đồng cỏ,
Cảnh nông thôn lười biếng, cảnh núi đồi,
Nhưng sung sướng thấy khác nhau vẫn có
Giữa hai người - Ônhêgin và tôi.
Để ít ra không ai trong bạn đọc
Hay những kẻ chuyên vu oan cay độc
Có thể quên hay cố ý giả vờ
Không thấy điều khác hẳn của nhà thơ,
Rồi sau đó cứ nhắc đi nhắc lại
Như thể tôi trong cuốn tiểu thuyết này
Đang vẽ tôi, như Bairơn vĩ đại,
Như thực tình các thi sĩ xưa nay
Không thể viết về một ai khác lạ
Ngoài việc viết về bản thân tác giả.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời