LII

Вдруг получил он в самом деле
От управителя доклад,
Что дядя при смерти в постеле
И с ним проститься был бы рад.
Прочтя печальное посланье,
Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал
И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,
На вздохи, скуку и обман
(И тем я начал мой роман);
Но, прилетев в деревню дяди,
Его нашел уж на столе,
Как дань готовую земле.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Và đúng thật, chợt chàng xem thư báo
Từ viên quản lý điền trang của bác,
Rằng bác chàng đang thập tử nhất sinh,
Rất muốn chàng về gặp bác thật nhanh.
Đọc xong bức thư - tin không vui vừa nhận,
Chàng lập tức lên đường theo bác dặn,
Chàng vội vàng đi xe trạm chở thư,
Ngay từ đầu đã tỏ ra chán ghê,
Chuẩn bị phải về chỉ vì tiền của bác,
Vẫn thở vắn than dài, buồn dối lừa như trước
(Vậy cho nên tôi mới viết chuyện này);
Nhưng vừa bay về nhà bác ở làng đây,
Thấy ngay cảnh trên bàn bác đã mất,
Như vật tế phải nộp cho thần đất.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Quả thế thật, một thời gian sau đấy
Chàng được viên quản trị báo tin này,
Rằng ông bác sắp qua đời, vì vậy
Muốn gặp chàng, chàng phải sớm đi ngay.
Chàng đọc xong bức thư kia đau khổ
Liền cho xe phóng đi như ngọn gió,
Còn trên xe, như tôi nói phần đầu,
Ngáp và buồn, chàng mong đến cho mau.
Chàng biết trước: Sẽ phải làm tất cả -
Vì tiền thôi – khen ngợi bác hết lời,
Rồi đau đớn, rồi chau mày buồn bã
Trực bên giường… Nhưng xe trạm đến nơi
Chàng đã thấy bác chàng nằm che mặt
Trong áo quan, sắp làm mồi cho đất.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời