Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Tung Cuong vào 17/09/2022 06:13

LI

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал…
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милый Идеал…
О много, много Рок отъял!
Блажен, кто праздник Жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел Ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhưng những bạn, ta thân tình gặp gỡ,
Tôi đã đọc cho nghe những dòng thơ đầu đó…
Người mất rồi, có bạn ở quá xa,
Như Sadi từng nói ngày xưa.
Không có họ, Ônhêghin được vẽ vừa hoàn chỉnh,
Còn cô gái là hình ảnh đáng yêu Lý tưởng…
Về Tachiana ta đã kể nghe nhiều,
Ôi chúng ta bị Số phận tước rất nhiều điều!
May cho kẻ dự ngày hội Cuộc đời, đã
Rượu đầy cốc, vẫn rút lui sớm sủa,
Không cạn luôn mà để dở giữa chừng,
Ai không xem hết chuyện tình của nàng
Và bất chợt biết chia tay cùng với nó,
Như tôi với Ônhêghin tạm biệt đầy nhung nhớ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tài liệu tham khảo

Chú thích

LI.
Hình tượng cuộc đời được khai triển theo phép ẩn dụ khá đối lập nhau: Lý tưởng- Số phận - Cuộc đời. Thường có hai cách hiểu: a) cuộc đời là tiệc hội/ cuộc đời là bể khổ. b) cuộc đời là cuốn sách, cuốn tiểu thuyết.
4.Sadi (hay Saadi) (khoảng giữa các năm 1203 và 1210-1292) nhà thơ Iran, sinh ra tại Shiras

12.роман có hai nghĩa, nên có thể hiểu hai cách: Ai không xem hết cuốn tiểu thuyết này (chuyện tình của nàng)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Chúng tôi đã dùng văn bản Evghênhi Ônhêghin theo nguồn sau:
* Пушкин А. С. Евгений Онегин: Роман в стихах на сайте ФЭБ (1937)
// Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. — М.—Л.: Издательство АН СССР, 1937—1959. — Т. 6. Евгений Онегин. — 1937. — С. 1—205. — Примечания к «Евгению Онегину»: C. 191—195; Отрывки из путешествия Онегина: C. 197—205.
* Пушкин А. С. Евгений Онегин: Роман в стихах на сайте ФЭБ (1978)
// Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. — Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1977—1979. — Т. 5. Евгений Онегин. Драматические произведения. — 1978. — С. 5—184.
* Пушкин А. С. Евгений Онегин на сайте «Аll-art»
Текст романа с комментариями В. В. Набокова, комментариями Ю. М. Лотмана и примечаниями Б. В. Томашевского.

2.Để hiểu đúng văn bản Evghênhi Ônhêghin, chúng tôi dựa vào các tác giả: Ю. М. Лотман, В. В. Набоков, Б. В.Томашевский và một số nguồn khác. Trên mạng có nhiều bài của người Nga phân tích một số khổ thơ trong Evghênhi Ônhêghin cũng giúp ích nhiều cho việc hiểu sâu văn bản.

Đã tham khảo bản dịch của các tác giả sau:

Tiếng Việt:
-blog 0912375717nhavan thai ba tan. Puskin, Evghênhi Ônhêghin
-Sách:
(A.X. Puskin. Evghênhi Ônhêghin, tiểu thuyết thơ, Thái Bá Tân dịch, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Hà Nội, 1984.)

Tiếng Anh:
1.Eugène Onegin. gutenberg.org
2.A.S. Puskin; Eugène Onegin (tr. Ch. Johnston)

3.Các chú thích trong bản dịch này đều dịch lại (có rút gọn) ghi chú của Ю. М. Лотман là chính, có xử dụng thêm vài nguồn khác.

Rất nhiều hiện tượng (tên người, danh nhân, ngôn ngữ, văn hoá, lịch sử v.v..) trong Evghênhi Ônhêghin cần được giải thích, khi nào có điều kiện, chúng tôi sẽ bổ sung Chú Thích cho đầy đủ hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời