Ở đây Puskin ngủ yên với nàng thơ trẻ đẹp
Cả đời vui, với lười biếng, với ái tình
Sống bằng tâm hồn, dù không làm điều gì tốt
Nhưng ông là người tốt, lạy chúa anh minh.