Tôi xin cầu khấn ngài Thổ công
Thiện thần phù hộ cho ruộng đồng
Xóm làng, rừng núi và vườn tược,
Mái ấm gia đình của cha ông.

Xin Ngài ngăn gió mạnh cuối thu
Phòng ngừa chợt lạnh những cơn mưa
Và cho tuyết dày rơi kịp lúc
Ruộng đồng no nước để được mùa

Xin Ngài mãi ngự đất tổ tiên,
Ngừa quân trộm cướp lúc nửa đêm
Ngăn phường ác độc không dòm ngó,
Cho nhà có phúc hưởng bình yên.

Xin ngài đi rẻo canh chừng cho
Vườn nhỏ, ao con nước lặng lờ,
Ruộng rau đôi luống gầy xơ xác,
Bờ rào xiêu vẹo, cổng đơn sơ.

Xin quý sườn đồi mướt xanh tươi
In dấu chân nhàn lúc dạo chơi
Vòm mát rừng sồi, phong cổ thụ
Đó nguồn cảm hứng nàng thơ tôi!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."